Belgie – Belgické království

Přímořská Belgie se pyšní zajímavou historií. Jméno dal zemi keltský kmen Belgů. Po keltském osídlení se území dnešní Belgie stalo součástí Římské říše. Později, v raném středověku, se...   ( 16.9.2014  |   Cestování )

Andorra – Andorrské knížectví

O Andorře, malém vnitrozemském státečku v Pyrenejích, existují nejstarší písemné záznamy z 9. století v souvislosti s vytvářením Španělské marky Karlem Velikým. Samotný stát vznikl v roce 1278,...   (  Cestování )

Albánie – Albánská republika

Ve starověku bylo území nynější Albánie součástí Římské říše a po jejím rozdělení koncem 4. století součástí říše Východořímské. V dalších staletích ovládaly jednotlivé kousky Albánie okolní státy....   (  Cestování )

Převtělení

Kdysi jsem četla knížku, která byla o dívce, jejíž tělo ovládl duch zemřelé dívky. Námět této knihy by určitě valná většina z vás označila jako fantastický a nereálný,...   ( 13.9.2014  |   Záhady )

Boží zázraky

Záhad a zázraků spojených s křesťanstvím je velmi mnoho. Můžeme k nim přistupovat dvěma způsoby. Buď jako církev, která je považuje za projevy Boží, anebo jako vědci a...   ( 9.9.2014  |   Záhady )

Řecko – Řecká (Helénská) republika

Starověké Řecko má pro historii Evropy zásadní význam. Právě kolébka civilizace, jak se Řecku také někdy říká, totiž položila základ celé evropské civilizaci. Starořecká kultura, sport i jednotlivé...   ( 1.9.2014  |   Cestování )

San Marino

San Marino je nejmenší republikou v Evropě a po Nauru v Oceánii dokonce druhou nejmenší na světě. Rozkládá se v kopcovitém terénu přibližně třicet kilometrů od italského letoviska...   (  Cestování )

Slovensko – Slovenská republika

Bratrské národy – Češi, Moraváci a Slováci – mají velmi podobnou historii. První Slované se na území dnešního Slovenska usídlili v 6. století. Přibližně o dvě staletí později...   (  Cestování )

Slovinská republika

Slovanská historie dnešního Slovinska se začala psát v 6. století, kdy se na území tohoto státu začali usazovat první Slované, kteří v té době osídlovali i další oblasti...   (  Cestování )

Španělsko – Španělské království

Španělsko získalo jméno podle provincie Hispánie, kterou od 2. století před naším letopočtem ovládala Římská říše. Po jejím rozpadu tu vládla anarchie. Jednotlivé germánské kmeny sjednotili až Vizigóti...   (  Cestování )